Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02429
18-06-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
511. Antwoordt minister-president aan premier Heath.
Hartogh maakt bezwaar tegen enkele wijzigingen die premier De Jong heeft aangebracht in het door BuZa opgestelde concept-antwoord.
In zijn schrijven stelde Heath nogal laconiek dat de Britten het akkoord van Luxemburg uiteraard zouden accepteren. BuZa achtte het nodig om de Britten ter herrinneren aan de afwijkende visie van Nederland. De premier voegde hier echter aan toe dat Nederland wel bereid zou zijn een stap terug te doen om de Britse toetreding mogelijk te maken. Doel van de brief was om de Britten duidelijk te maken dat Nederland de interpretatie van Luxemburg niet accepteert, juist om te voorkomen dat een stap terug wordt gedaan.
Het zou hoogst ongelukkig zijn als deze correspondentie bekend zou worden, aangezien steeds is verklaard dat de uitbreiding van de Gemeenschap geen wijziging zou brengen in de Nederlandse visie t.a.v. de integratie.
Zie ook