Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e Conclusies Coördinatiecommissie inzake de toetredingsonderhandelingen.
De Koster verwacht na de afspraken die Pompidou en Heath hebben gemaakt dat de komende vergadering in Luxemburg wel een nachtzitting zal worden. Inzake de belangrijkste kwestie, Nieuw-Zeeland, hebben zich enig ontwikkelingen voorgedaan.
Lardinois heeft de indruk dat deze kwestie het zwaarste punt van de onderhandelingen wordt, nog zwaarder dan de financiering. De Koster meent ook dat de kwestie van het pond sterling als reservevaluta een belangrijk punt zal zijn.
Geconcludeerd wordt dat Nederland zal vasthouden aan haar standpunt inzake de zuivel van Nieuw-Zeeland. Indien nodig zal De Koster tijdens de conferentie contact opnemen met Lardinois.
Inzake de Britse veterinaire politiek zla overleg worden gepleegd tussen Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij.