Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. Toetredingsonderhandelingen.
De Koster deelt mee dat het hem en marge van de OESO-Raad duidelijk is geworden, dat nu overeenstemming is bereikt over de suiker, ook de financiering geen breekpunt meer zal zijn, maar de dat kwestie-Nieuw-Zeeland nog heel moeilijk ligt. Lardinois stelt dat Nieuw-Zeeland wel de export wil verminderen, maar dat het voor het land essentieel is dat de inkomsten uit de export gelijk blijven. Hij meent dat het zuivelprobleem op wereldschaal moet worden opgelost. Hij meent dat een regeling van de voedselhulp een oplossing kan bieden.
Een ander heikel punt is de vrije vestiging. De Denen vrezen dat de Duitsers grote stukken land goedkoop in Denemarken zullen opkopen. De Koster verwacht wel dat er een regeling zal komen voor vrije vestiging in de landbouw.