Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02444
22-10-1971
Samenvatting
23d. EEG-Raad over overeenkomst met Algerije.
Boersma wijst op het probleem dat nog een passend antwoord moet worden gevonden op het voorlopig verslag inzake de nota buitenlandse arbeidskrachten. De opzet van het vorige kabinet was om het aantal wervingspunten beperkt te houden. Door de associatiebesprekingen met Algerije dreigt dit beleid doorkruist te worden. Sociale Zaken meent dat het wervingsbeleid niet moet worden verbreed en dat associatiebesprekingen niet mogen leiden tot wervingsakkoorden met andere landen.
Schmelzer merkt op dat in de afgelopen EEG-Raad is gesproken over het handelsakkoord met Algerije. Een aantal landen willen een globaal akkoord met daarin ook de mogelijkheid om iets te doen aan de Algerijnse arbeidskrachten. De Coördinatiecommissie wees dit af. Spreker heeft stelling genomen tegen het vrije verkeer van arbeidskrachten. Hij stelde dat Nederland een toenemend sociaal probleem heeft en zich niet kan veroorloven nieuwe verplichtingen aan te gaan. Schmelzer verwacht echter wel dat Nederland opnieuw onder zware druk zal komen te staan.