Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
12. Europese topconferentie.
Nelissen (vz) deelt mee dat de bijeenkomst van de EEG-ministers van Financiƫn weinig vruchtbaar is geweest. Opnieuw is vastgesteld dat er een algemene herziening van de wisselkoersen moet komen en dat de VS daarbij moet worden betrokken. Over een topconferentie is niet gesproken en niemand verwacht deze op korte termijn.
Westerterp merkt op dat vandaag op de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken dan ook niet meer behoeft te worden aangedrongen op het spoedig houden van een topconferentie. Spreker zal Schmelzer op de hoogte stellen. Voorzitter heeft de indruk dat een spoedige topconferentie ook een remmende invloed op de monetaire kwestie zou hebben.
Lardinois stelt dat alle mogelijke moeite moet worden genomen om de interne problemen in de EEG tot een oplossing te brengen. Elk uitstel is levensgevaarlijk voor de landbouwmarkt.
Boersma meent dat ook het sociale thema onderwerp van de topconferentie moet zijn, daar dit thema in de EEG tot dusverre sterk verwaarloosd is. Lardinois meent dat dit gezien de toetreding van Engeland er voorlopg moeilijk bij kan.
Westerterp vraagt Boersma om een nota voor de ministerraad voor te bereiden. Aldus besloten. Nederland zal ook niet aandringen op het spoedig houden van een topconferentie.