Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02450
12-11-1971
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4a. Verslag bijeenkomst EEG-ministers van Buitenlandse Zaken te Rome.
Schmelzer meldt dat in Rome eerst met de zes en daarna met de tien is gesproken. In het gesprek van de zes kam vnl. het economische gedeelte van het rapport van de politieke commissie aan de orde. Kernpunt was de voorbereiding van de Europese veiligheidsconferentie. In het gesprek van de Tien kwam de ontmoeting Breznjev-Pompidou aan de orde. Minister Schumann verzekerde dat zijn land volledig trouw zal blijven aan zijn bondgenoten in de EEG en de NAVO.
Verder doet Schmelzer mededelingen over zijn ontmoeting met de Paus, die een groot voorstander is van Europese eenwording.