Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02459
18-02-1972
Samenvatting
4d. Bezoeken van buitenlandse staatslieden.
Schmelzer heeft de Turkse en Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken ontvangen. Gesproken werd over de consequenties van de uitbreiding van de EEG. Beiden verklaarden erop aan te zullen dringen toegelaten te worden tot de EEG. Spreker heeft geantwoord dat hiertoe een ruime overgangstijd benodigd zal zijn. Met name heeft hij de Spaanse bewindsman erop gewezen dat de EEG gebaseerd is op democratische beginselen. Dit betekent dat ook op het politieke vlak wijzigingen moeten worden aangebracht. Wat betreft Turkije wijst hij erop dat dit land nimmer echte democratie heeft gekend.