Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02460
18-02-1972
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4e. Frans-Duitse besprekingen.
Schmelzer deelt mee dat tijdens de ontmoeting van Pompidou met Brandt o.m. is gesproken over de bandbreedte van de wisselkoersen. De Duitse zienswijze ligt nu wat dichter bij de Franse, nl. dat de bandbreedt niet te groot dient te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een marge van 2,25%.
Tevens werd gesproken over politieke samenwerking. Gedacht schijnt te worden aan de opzet van een bescheiden secretariaat los van de EEG-instituten. Van Franse zijde wordt aandrang uitgeoefend dit in Parijs te vestigen, maar de Duitsers geven de voorkeur aan Brussel. Beide landen willen dit onderwerp op de agenda van de komende topconferentie hebben.