Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Voorbereiding van de EEG-topconferentie.
Westerterp meldt dat na de vergadering van de coördinatiecommissie door de ad hoc groep van PV's nog een definitief document is vastgesteld. Hierin zijn nog een aantal wijzigingen aangebracht t.o.v. het oorspronkelijke document. Hoofdonderwerpen van de topconferentie zijn de EMU, de institutionele versterking en de externe betrekkingen. Hij meldt dat men de voorstellen tot wijziging van het verdrag heeft laten varen omdat Frankrijk en de kandidaat-leden er tegen waren. Kernpunt is wat er moet gebeuren als Frankrijk niet bereid is om inzake de institutionele versterkingen met enige vooruitgang in te stemmen. Ambtelijk is men van oordeel dat er geen overwegend Nederlandse belangen worden geschaad, indien de topconferentie op de voorgestelde datums niet door zou gaan. Tactisch is het echter onjuist als Nederland het initiatief tot uitstel neemt.
Westerterp merkt op dat aanvankelijk de indruk bestond dat men t.a.v. de EMU tot overeenstemming kon komen. Noorwegen wil echter vóór het referendum de voorstellen niet steunen.
Besloten wordt dat Nederland op de ministersconferentie in Rome van 11 en 12 september zal handelen volgens het voorzittersmemorandum; mocht blijken dat op 12 september geen definitieve beslissingen inzake het houden van de topconferentie worden genomen en één van de andere landen een voorbehoud maakt, Nederland dat ook zal doen.
Zie ook