Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e. De milieuconferentie in Bonn.
Westerterp merkt op dat op 21 augustus is ingestemd met een Duits voorstel voor een conferentie van de 10 milieuministers te Bonn. Nu blijkt echter dat Frankrijk van oordeel is dat deze conferentie pas na de Europese topconferentie moet worden gehouden. Spreker heeft hier bezwaar tegen. Hij wil vasthouden aan een conferentie, die vóór de topconferentie wordt gehouden.
Udink vindt dit minder relevant dan de voorwaarde dat deze in EG-verband moet worden gehouden. Anderen delen deze mening, waarbij erop wordt gewezen dat ook W-Duitsland het niet noodzakelijk acht de milieuconferentie vóór de topconferentie te houden.
Westerterp stelt nu voor om aan de Duitse regering mede te delen, dat Nederland ook bereid is later aan de conferentie deel te nemen, op voorwaarde dat de volgende conferenties in communautair verband worden gehouden.