Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02475
29-09-1972
Samenvatting
4h. Noors referendum inzake toetreding tot de EEG.
Het referendum in Noorwegen over toetreding is helaas negatief uitgevallen. Afgelopen dinsdag deelde de Noorse ambassadeur aan Schmelzer mee dat de Noorse regering nu geen parlementaire goedkeuring van het toetredingsverdrag zal vragen en op 6 oktober haar ontslag zal aanbieden. De gevolgen voor Denemarken zijn moeilijk te voorspellen. Wegens het niet-toetreden van Noorwegen zal een werkgroep in Brussel een wijziging van de akte van toetreding voorbereiden.
De Koster betreurt het niet-toetreden van Noorwegen in hoge mate. Buitenv ele andere factoren moet de schuld ook bij de Gemeenschap worden gezocht. Spreker was in Noorwegen en constateerde dat de propaganda tegen toetreding geconcentreerd was op het visserijreglement van 29 juni 1969. Daarbij kwam de uitspraak van Pompidou inzake toetreding van Spanje, dat ook bepaald geen bijdrage was om de Noren voor de EEG te winnen.