Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e. Verslag van de Europese topconferentie.
Schmelzer meent dat aan de gematigd positieve verwachting waarmee de Nederlandse delegatie naar de conferentie is gegaan, is voldaan. Inzake de EMU is een akkoord bereikt over een fonds en de voorwaarden. Aan EEG-organen is opgedragen actieprogramma's op te stellen voor de regionale, sociale en mileuproblematiek. Inzake de ontwikkelingshulp werd gesproken over vier Nederlandse suggesties, waaronder de 0,7%-doelstelling en de vermindering van de binding van de EEG-ontwikkelingshulp. Beiden werden niet aanvaard.
Inzake politieke samenwerking werd voorkomen dat er een politiek secretariaat werd gevormd en dat de buitenlandse politiek werd losgekoppeld van de EEG.
Op aandringen van Nederland werd vastgelegd dat alvorens tot de tweede fase van de EMU zou worden overgegaan er een versterking van de instellingen tot stand moet komen.
De Koster vindt het jammer dat men op institutioneel gebied niet aan de Nederlandse wensen is tegemoet gekomen, maar hij meent dat met het oog op de nieuwe leden geduld is geboden.