Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02479
24-11-1972
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c. Bijeenkomst van raad van negen ministers van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Aan de orde kweman de Europese conferentie voor veiligheid en samenwerking, erkenning van de DDR en het Midden-Oosten. Men is erin geslaagd vast te leggen dat een gemeenschappelijke oriƫntatie m.b.t. de veiligheidsconferentie in Helsinki in de NAVO-raad aan de orde zal worden gesteld. Daar zal men tot een standpuntbepaling moeten komen. Er waren geen grote meningsverschillen.
M.b.t. het Midden-Oosten is afgesproken dat de 9 in de VN zullen proberen een matigende invloed uit te oefenen om te voorkomen dat resoluties een oplossing verder buiten bereik brengen. De tijd is nog niet rijp voor een gemeenschappelijk Europees initiatief.
Inzake de DDR zal Nederland ernaar streven gezamenlijk met de bondgenoten tot erkenning over te gaan, onmiddellijk na de ondertekening van het verdrag door de regeringen van de BRD en de DDR.