Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2g. Kandidatuur Nederlands lid van de Europese Commissie.
Door Biesheuvel en Schmelzer is overlegd met Den Uyl, die het standpunt huldigt dat Nederland alleen dan een christen-democraat kan benoemen indien de Belgische regering een socialist zou voordragen. Problemen waren er inzake het bijeenroepen van de Kamercommissie, omdat de nieuwe commissie na de verkiezingen nog moest worden samengesteld. Formeel is de procedure dat de nationale regeringen hun kandidaten voordragen.
Vervolgens worden de criteria genoemd waaraan de kandidaat moet voldoen. Inzake het laatste criterium, lidmaatschap van een van de christen-democratische partijen, stelden de PvdA-leden van de oude Kamercommissie vragen die erop neerkwamen of de Nederlandse regering redelijke zekerheid kon geven dat de Belgische regering een socialist zou voordragen. Westerterp kon deze verzekering niet geven gezien de demissionaire status van het Belgische kabinet. Westerterp liet daarop weten dat de Nederlandse regering daar niet op kon wachten. Hij meent dat de regering nu aan eerder gedane toezeggingen heeft voldaan.
Biesheuvel neigt ertoe om de principebeslissing nu definitief te maken. Besloten wordt Lardinois voor te dragen.
Zie ook