Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de gedachtenwisseling te Noordwijk op 19 juni 1969, gewijd aan de toetreding van het Verenigd Koninkrijk en andere kandidaatlanden tot de EEG.
Op de dag van de bespreking was er nog geen nieuw Frans kabinet gevormd. Uitgegaan werd van een gematigd optimisme over de 'Europese' instelling van de nieuwe Franse regering.
Besproken werd vnl. de landbouwfinanciering, monetaire kwesties (o.a. het pond als reservevaluta), de positie van andere toetredings- en associatiekandidaten en versterking van de Gemeenschappen.
Er bestaat bij enkele politici de neiging om van de definitieve landbouwfinanciering te veel te verwachten voor wat betreft de institutionele versterking van de Gemeenschap. De Nederlandse regering heeft steeds het toevallen van de landbouwheffing aan de Gemeenschap afhankelijk gesteld van de versterking van de positie van het Europees Parlement en zal dit ook in de toekomst moeten doen. Meer valt op institutioneel gebied niet te verwachten. DE vergadering meent dat aan de Britse toetreding de voorkeur zal worden gegeven.