Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02487
01-07-1969
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
674. Intentieverklaring uitbreiding Europese Gemeenschappen.
Hartogh heeft met DIE gesproken over de redactie van de intentieverklaring die Luns op de EEG-Raad van 22 en 23 juli wil voorleggen. De verstrekkende inhoud van deze verklaring zou kunnen zijn door een uitspraak van de Raad te vragen, dat vóór het einde van het jaar de onderhandelingen met de toetredingskandidaten zullen worden geopend. Hiermee riskeert Luns echter een afwijzende reactie van Frankrijk, waarmee een averechts resultaat wordt bereikt. Ook de eerste reacties uit de andere partnerlanden op het aangekondigde initiatief waren weinig positief.
Het ware beter om de intentieverklaring af te zwakken, opdat de Fransen zich daarbij zouden kunnen aansluiten. Het gaat niet alleen om een principe-uitspraak, maar ook over de verlening aan de PV's i.s.m. de Commissie om reeds voor het einde van het jaar een aanmerkelijk deel van het voorbereidende werk te voltooien.
Bijgevoegd stuurt Hartogh twee versies van de verklaring, waarvan de tweede het meest kansrijk is.