Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02517
08-03-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
44. Vertrek Malfatti.
Westerterp sprak met de Italiaanse ambassadeur, die liet weten dat Moro niet bepaald gelukkig was met Malfatti's besluit om te vertrekken, daar hiermee de positie van de Europese Commissie werd verzwakt. Westerterp stelde dat nu Malfatti eenmaal had besloten om weg te gaan het beter is dat hij ook m.i.v. 22 maart vertrekt en niet na de Italiaanse verkiezingen.
Wat betreft de opvolging zijn er twee mogelijkheden, nl. de plaats open laten of weer bezetten met een Italiaanse kandidaat. Deze kandidaat zou echter na de uitbreiding der EG geen aanspraak kunnen maken op het lidmaatschap van de Commissie. Westerterp zou erop willen aansturen dat Mansholt het voorzitterschap gaat waarnemen.