Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02524
29-04-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
448. Samenstelling Europese Commissie na 6 juli a.s.
Op 24 april vond een gesprek plaats in Brussel over de vraag volgens welke juridische constructie het mogelijk zou zijn het aantal leden van de Europese Commissie na 6 juli te handhaven op 14.
1. Luxemburg acht handhaving van het ledental op 14 bij de bestaande bepalingen volstrekt onmogelijk. België, Duitsland en vooral Italië achten dit wel mogelijk, terwijl Frankrijk twijfelt. De Nederlandse gedelegeerde heeft zich bij de twijfelaars aangesloten, maar verklaarde zich bereid overtuigd te worden.
2. Alle zes landen meenden dat handhaving op 14 het risico met zich meebrengt dat besluiten van de Europese Commissie door het hof nietig worden verklaard.
3. Verder werden er twee mogelijkheden besproken: wijziging van het fusieverdrag, d.w.z. verlenging van de in art. 32 opgenomen termijn van 3 jaar en schorsing van toepassing van dit artikel. Behoudens één delegatie waren alle het erover eens dat wijziging pas van kracht zou worden na ratificatie van de nationale parlementen en dus niet op tijd zou komen.
Zie ook