Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02526
14-04-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
490. Nederlands lid Europese Commissie.
Nu in Brussel is beslist dat de Europese Commissie tot 9 zal worden teruggebracht en dus Nederland slechts één Commissaris zal krijgen, wordt het belangrijker dat de betrokkene in staat en bereid is aandacht te besteden aan de Nederlandse belangen.
In feite heeft in het verleden Sassen zich steeds meer open getoond voor de Nederlandse wensen dan Mansholt. Indien de toekomstige Nederlandse commissaris een expert zal zijn à la Mansholt, dan zal hij daardoor wellicht aan gewicht winnen, doch zijn aandacht voor de Nederlandse interesse buiten zijn rayon zal er weer onder lijden. Mocht de regering besluiten een dergelijke expert te benoemen, dan zou zij bij hem moeten aandringen dat tenminste in zijn kabinet één of meer lieden opneemt die in staat zijn om ook andere Nederlandse belangen te volgen.