Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02527
17-03-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
360. Voorzitter Europese Commissie.
Uit een vertrouwelijk gesprek met Mansholt bleek dat het merendeel van de leden van de Commissie toenemende reserves tot uitdrukking brengen over de externe kwaliteiten van Malfatti. De president van de Europese Commissie verliest hierdoor enig zelfvertrouwen. Evenzeer is er kritiek op zijn besluit de VS te bezoeken zonder enig voorafgaand overleg.
De Luxemburgse minister sloot niet uit dat Malfatti begin 1972 ontslag zou nemen. Men neemt dan aan dat de Fransen dan Deniau kandidaat zullen stellen. De Koster gelooft dat dit wat optimistisch is, aangezien vice-president Barre de lijn van Parijs nauwgezetter volgt. Momenteel zou de leiding van de Commissie vooral uitgaan van Deniau en Mansholt.