Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag 33e vergadering van de Ministers van Financiën van de EG op 21 april 1969.
1. Geachtenwisseling over de Commissievoorstellen van 12 februari 1969. Het Monetair Comité noemt het stuk een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de economische en monetaire samenwerking binnen de Gemeenschap. Ook het Comité van Gouverneurs is positief, terwijl het Comité voor conjunctuurpolitiek kritischer was.
Tijdens de gedachtenwisseling van de ministers bleek dat zij positief waren over e voorstellen inzake harmonisatie van de economisch-politieke doelstellingen op middellange termijn en coördinatie van het economische beleid op korte termijn. De reactie op het 'mécanisme monétaire' was meer terughoudend. Ook Witteveen was gereserveerd, omdat hem de behoefte aan zo'n instrument niet voor ogen stond. Werner beschouwde de Commissievoorstellen als een eerste stap op weg naar monetaire integratie en het einddoel van het verdrag: de economische unie.