Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02538
22-06-1965
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag bijeenkomst 22 juni op ministerie van Buitenlandse Zaken van ministers Luns, Biesheuvel, Den Uyl, staatssecretaris De Block en Thesaurier-Generaal.
Gevreesd wordt dat de Franse tactiek op 28 juni een voortzetting zal zijn van die van 14 en 15 juni, nl. het handhaven van het isolement waarin Nederland op 14 juni is gebracht. De vraag is of dit isolement kan worden doorbroken. Politiek is het onmogelijk reeds in de komende vergadering, gezien de besprekingen en motie in het Parlement, ter wille van de opheffing van het isolement al mee te werken aan een regeling voor een overgangsperiode van één jaar. Om binnenlands politieke redenen moet aan het eerdere standpunt worden vastgehouden. Dit betekent dat er naar een verdragsloze overbruggingsperiode moet worden gestreefd tot sept/okt. Dan zou uitstel van één jaar heroverwogen kunnen worden.