Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02539
23-06-1965
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag bespreking 22 juni 1965 met de ministers Vondeling, Biesheuvel, Den Uyl, staatssecretaris De Block en de heren Mansholt en Spierenburg.
Het blijkt dat de Commissie bezig is een uitweg te vinden uit de impasse. Aangestuurd wordt op een pakket per 1 juli 1967 of 1968 met als elementen 1) gemeenschappelijke prijzen voor verschillende landbouwproducten, 2) gemeenschappelijke handelspolitiek en steunmaatregelen, 3) 6/6 bijdrage uit ledenlanden voor die producten waarvoor een gemeenschappelijk regime is vastgesteld, 4) de sleutel, nu voorgesteld door de Commissie voor 2 jaar, zal dan voor de gehele overgangsperiode gelden, 5) gemeenschappelijke markt en handelspolitiek voor de industrie, 6) voldoende waarborgen dat de Kennedy-ronde zal slagen.
De vraag is of het voor Nederland acceptabel is dat eerst per 1 januari 1970 eigen middelen en meer invloed van het parlement komen. Tenminste zou in het pakket moeten worden ingebracht dat op het moment dat de 6 elementen gerealiseerd zijn, reeds eigen middelen en meer invloed van het parlement een feit zullen zijn.
Zeker zal nodig zijn dat er in de overgangsperiode al iets voor het parlement wordt gedaan. Als middel werd genoemd een verplichte consultatie van het EP.