Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Spierenburg doet verslag van de bewogen raadsdiscussies van 28 t/m 30 juni inzake de EEG landbouwfinanciering.
Frankrijk ging akkoord met een langere overgangsperiode voor het eindstadium van de gemeenschappelijke landbouwmarkt omdat uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement voor de Franse president onacceptabel was. De Fransen wilden wel financiële concessies doen om voor 1 juli overeenstemming te bereiken.
Nederland koppelde de totstandkoming van de gemeenschappelijke landbouwmarkt nadrukkelijk aan de uitbreiding van de bevoegdheden van het EP.
Voorzitter Couve de Murville wilde over deze kwestie absoluut niet spreken. Nederland en Italië waren niet bereid verdere concessies te doen. Pogingen om Couve te bewegen de zaak op een volgende Raadszitting in juli te bespreken hadden geen effect.