Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02544
28-05-1969
Actoren
Notitie
Samenvatting
Bijdrage ter voorbereiding van het regeringsstandpunt betreffende het Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de EEG.
Budgettair aspect. Van de omvang van de uitgaven waarop het structuurgedeelte van het plan-Mansholt betrekking heeft is slechts een vage aanduiding te geven. De beoordeling levert eenn aantal problemen op, waarbij de taken en bevoegdheden van de Commissie ten nauwste zijn verbonden. In de prefederale stadium van de EEG is niet duidelijk wat federaal en wat nationaal geregeld moet worden. Ook de Commissie zelf heeft twijfel over de financiële uitkomst van haar structuurplannen.
Hoewel het plan-Mansholt correctief moet zijn op een falend markt- en prijsbeleid, zoekt het de oplossing niet in prijsaanpassingen. De agrarische inkomensdoelling wordt wederom centraal gesteld. Financiën meent echter dat een meer economische aanpak mogelijk moet zijn door prijsverlagingen en gelijktijdige opheffing van protectie. Financiën meent echter dat structuurmaatregelen geen gemeenschapstaak zijn.