Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02545
26-08-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
119. Bespreking over Memorie van Toelichting van het ministerie van Landbouw in verband met het Mansholt-plan.
De discussie, waarbij Lardinois, Witteveen, De Block en Roolvink aanwezig waren, alsmede ambtenaren, nam vele uren in beslag en concentreerde zich op de beoordeling van de stijging van de zelfvoorzieningsgraad, alsmede systemen van productiebeperking. Er bleef een principieel verschil van mening over de beoordeling. Landbouw weet de cijfers steeds zo voor te stellen alsof de import uit derde landen nog is toegenomen. Uiteindelijk werd gesproken over een compromistekst, waarbij Lardinois weliswaar verklaarde bereid te zijn een aantal wijzigingen in overweging te nemen, maar anderzijds de tekst minder negatief wenste te maken door bv. de sterke slotalinea te doen vervallen. Tegen dit laatste hebben de anderen zich verzet en ook hier wordt gewerkt aan een compromis.