Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
921. Meerderheidsregel voor besluitvorming in EEG-Raad na 1 januari 1966.
Blijkens persberichten heeft minister Pisani uitgesproken, dat Frankrijk de meerderheidsregel t.a.v. voor dat land vitale belangen, zoals de landbouw, evenmin zal accepteren als Nederland zou doen waar het bv. de haven van Rotterdam zou betreffen. Ook Couve de Murville heeft zich eerder in deze zin uitgelaten.
De Franse verdachtmaking, dat Nederland waar het zijn eigen belang betreft voorbehouden heeft gemaakt t.a.v. het principiƫle standpunt m.b.t. de geleidelijke ontwikkeling in de richting van een meerderheidsregel, is een verdraaiing van de feiten. Artikel 75, lid 3 is op instigatie van Duitsland tot stand gekomen dat beducht is voor nadelige invloed van het EEG-beleid t.a.v. de vervoerspolitiek op Berlijn, gebieden aan de zonegrens, grensgebieden en de Duitse havens.
Verder wordt gesteld dat De Gaulle in zijn persconferentie van 9 september een karikatuur heeft gemaakt van meerderheidsbesluiten. De praktijk is dat men tot consensus wil komen met unaniem aanvaardde regelingen. Er is dus voor Frankrijk geen enkele reden waarom in de derde etappe het zouden naar compromissen zal worden gestaakt.