Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02552
11-11-1965
Actoren
Brief
Samenvatting
Posthumus aan L. Schaus (Europese Commissie).
Meldt dat bepaalde elementen in de voorstellen van de commissie inzake de invoering van een stelsel van margetarieven niet mogen rekenen op de instemming van de Nederlandse regering. Met name richten deze bezwaren zich tegen invoering van minimumtarieven. Posthumus is teleurgesteld dat de Commissie zich niet heeft gericht op het zich aftekenende compromis in de Raad.
Posthumus wil de bevoegdheid van de Commissie om nieuwe elementen voor te stellen niet in twijfel trekken, maar meent wel dat deze bevoegdheid eerst haar betekenis krijgt, "indien het gebruik daarvan bijdraagt tot de verdere vorming van de Gemeenschap en haar beleid." Gezien de grote problemen rond de totstandkoming van het gemeenschappelijk vervoerbeleid, moet echter de grootste voorzichtigheid worden betracht.
Zie ook