Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02553
17-11-1965
Samenvatting
1147. Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Italianer meent dat Posthumus zijn brief beter anders had kunnen stellen. Hij zegt nl. dat hij de bevoegdheid van de Commissie om nieuwe elementen voor te stellen niet in twijfel trekt, maar dat deze bevoegdheid eerst haar betekenis krijgt "indien het gebruik daarvan bijdraagt tot de verdere vorming van de Gemeenschap en haar beleid." In feite wordt deze stelling ook door Frankrijk verdedigd: de Commissie behoort geen voorstellen te doen die voor één of meer lidstaten onaanvaardbaar zijn.
Italianer is het overigens eens met de verontwaardiging over de wijze waarop Schaus een eenmaal bereikt compromis in gevaar dreigt te brengen. Het was echter beter geweest indien dit in de brief ronduit was gezegd i.p.v. te pogen een algemene stelling te poneren die voor betwisting vatbaar is.
Zie ook