Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02555
22-11-1966
Samenvatting
Aantekening inzake EEG-vervoersbeleid.
Tot 1964 bestond er bij de EEG-partners weinig begrip voor de bijzondere positie van Nederland op vervoersgebied. Voor Nederland is vervoer een essentieel onderdeel van de economie, voor de anderen vooral dienstvelening en onderdeel van regionaal beleid. Op basis van de Nederlandse nota 'Naar een Europees Vervoerbeleid' kwam op 22 juni 1965 in de EEG een compromis tot stand. De EEG-crisis bracht echter een vertraging teweeg in de verdere ontwikkeling. De uitwerking door de Commissie bleek echter minder aanvaardbaar en wordt door Nederland gezien als een stap terug. De andere lidstaten hadden wel oren naar de door de Commissie voorgestelde regeling. Nederland verklaarde haar echter onaanvaardbaar. De Raadszitting van 19 en 20 oktober heeft niet tot een oplossing geleid. Nederland kan niet aanvaarden dat het systeem van vrije prijsvorming door invoering van minimumprijzen wordt ondergraven.