Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02559
04-06-1968
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
74/68. Bezoek van minister Brandt aan Den Haag.
Ongetwijfeld zal Brandt verwachten dat de gevolgen voor Nederland van de vervoerpolitieke maatregelen van minister Leber aan de orde zullen komen. De minister zou kunnen wijzen op de ernstige bezorgdheid van de Nederlandse regering over het feit dat uitvoering van deze voornemens van Leber zal leiden tot een stelselmatige aantasting van vitale Nederlandse belangen en onvermijdelijk een zware hypotheek zullen leggen op de zo kwetsbare bilaterale betrekkingen. De meest getroffen sectoren zullen zijn de Rijnvaart en het internationale wegvervoer. Daarnaast zal het leiden tot een structurele aantasting van de belangen van de handel, industrie en de positie van de zeehavens, dit alles ten voordele van de Duitse vervoersbelangen en vooral ten gunste van de Duitse zeehavens. Bijgevoegd: Nederlands aide mémoire inzake het Leber-plan, met daarin ook aandacht voor de EEG-aspecten.