Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02560
29-08-1968
Samenvatting
Samenvattende nota voor de minister-president met het oog op de besprekingen met Bondskanselier Kiesinger.
Het vervoerpolitieke programma van de Bondsregering (Leber-plan) treft Nederland in grote belangen op het gebied van Rijnvaart en wegvervoer. De gevolgen gaan verder dan beide sectoren, omdat het belang van het vervoer voor de Nederlandse economie een veel groter belang is dan voor de meeste andere Europese landen.
De maatregelen zijn protectionistisch. Ze passen niet meer in de huidige economische betrekkingen, i.h.b. niet in de EEG, waar met de vervoerpolitiek een duidelijk begin is gemaakt. Veelbetekenend is de afwijzing door de Europese Commissie.
De Bondsrepubliek dient rekening te houden met de afwijzigende houding van de EEG als mede de repercussies van zijn maatregelen op de Nederlandse belangen. Doet het dit niet dan zal dit economische en zelfs politieke consequenties hebben.