Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02564
17-09-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
228. De Koster aan Luns: Uw bezoek aan Bonn.
De Duitsers hebben met de Italianen afgesproken dat zijn een package deal op papier zouden zetten en aan de voorzitter van de Raad (Medici) ter hand zullen stellen. Medici heet zich voorgenomen om vóór de eerstvolgende Raad van 27 sept. a.s. de instemming te krijgen van althans de vijf, en zo mogelijk ook Frankrijk.
Staatssecretaris Lahr heeft erop gewezen dat het onvermijdelijk is dat nog eenmaal een Frans 'neen' wordt gehoord voordat Kiesinger bereid zou kunnen zijn te overwegen om met Italië en de Benelux in zee te gaan. Lahr heeft een beroep op Nederland gedaan ervoor te waken dat een te onverzettelijk Nederlands standpunt de Fransen in staat zou stellen zich van een negatieve uitspraak te onthouden. De Koster stelde dat Nederland wel wil meewerken aan handhaving en versterking van het front van de vijf, maar dat het van belang is te weten welke consequenties Duitsland zou trekken uit het Franse veto. Van Nederlandse zijde voelt men echter weinig voor een zodanige verwatering van het eigen standpunt, dat Frankrijk zijn goedkeuring eraan zou kunnen geven.