Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02566
18-3-1966
Samenvatting
6f. Frankrijk.
Luns heeft samen met ambassadeur Van Roijen gesproken met minister Schröder over de crisis in de NAVO. Deze was ontstemd over de Franse houding. Hij achtte verdere nauwe samenwerking met Nederland, waaraan hij het succes van de conferentie in Luxemburg toeschreef, zeer wenselijk.
Samkalden vond het ook van belang welk standpunt de vijf gaan innemen inzake de Britse toetreding. Luns is er persoonlijk van overtuigd dat het Franse veto tegen deze toetreding er nog steeds is.