Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02579
05-12-1969
Actoren
codebericht
Samenvatting
Verslag topconferentie, gehouden te Den Haag op 1 en 2 december 1969.
Minister-president De Jong opende de bijeenkomst met een algemene uiteenzetting over de stand van zaken w.b. de Europese integratie. Indien de staatslieden nog steeds vastbesloten waren om een verenigd Europa tot stand te brengen, dient er een positief antwoord te worden gegeven op twee belangrijke vraagstukken: de uitbreiding en verdere ontwikkeling van de gemeenschappen. De Jong bevestigde de wil van de Nederlandse regering om met de economische integratie, als beslissende stap op weg naar de politieke eenwording, in groter Europees verband zeer ver te gaan. President Pompidou bevestigde dat Frankrijk bereid is krachtig voort te bouwen aan de Europese constructie, met name de voltooiing, versterking en uitbreiding van de gemeenschappen.
De Jong zette uiteen dat Nederkand bereid is mee te werken aan een aanzienlijke verbetering van de economische en monetaire coördinatie. Hierbij heeft economische coördinatie prioriteit, daar monetaire allen op die basis kan groeien. Bovendien impliceert monetaire eenwording ook politieke eenwording.