Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02582
06-07-1973
Samenvatting
Nota betreffende het actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieubeleid. Op 17 april 1973 zijn er commisievoorstellen m.b.t. een gemeenschappelijk actieprogramma aan de EG-raad voorgelegd. De bedoeling is dat de Raad op19-20 juli zich hierover zal uitspreken.

Uitgangspunten Nederlands beleid:
- Nederland is voorstander van aktie die in gemeenschappelijk bindend beleid uitmondt.
-Normstelling moet worden gestreefd; dit streven zal niet mogen leiden tot het vaststellen van lage, weinig strikkende normen.
-Milieubeleid moet een brede opzet krijgen.
- Door de omvang van het milieubeleid moeten er prioriteiten worden gesteld.
- Overleg in internationaal verband zou het EG-aktieprogramma niet mogen vertragen.

Het door Nederland in te nemen standpunten:
- Nederland kan zich in grote lijnen verenigen met de voorstellen uit het aktieprogramma
- Het gemeenschappelijke milieubeleid dient zich uit te strekken tot alle factoren die kunnen bijdragen tot een verantwoord milieubeheer.