Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De Coördinatie Commissie heeft samen met de C.I.M. de EG-raadzitting inzake het milieu voorbereid. De EG hebben in 1973 een ontwerpresolutie vastgesteld met een programma van actie inzake het milieu.
Nederland is over de uitwerking van deze voorstellen teleurgesteld. Nederland wil dan ook op specifieke punten van het milieu het overleg in commuatair verband entameren. Tevens legt Nederland de nadruk op betere richtlijnen voor de kwaliteit van oppervlaktewater.
Een belangrijk punt wat wordt aangehaald is dat aan iedere lidstaat dezelfde grondbeginselen wordt toegerekend m.b.t. voorkoming van ongelijke concurrentieverhoudingen in de gemeenschappelijke markt. Frankrijk maakt hier een aanpassing op betreffende vervuiling die landsgrenzen overschrijdt. Nederland stelt voor om vaker te overleggen om de EG-richtlijnen beter te concretiseren.
Thema
Trefwoorden