Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02588
18-05-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
595. Europese Commissie en Rijncommissie.
In de ontwerp-instructie voor de Nederlandse delegatie naar de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn komt een merkwaardige zinsnede voor waarin wordt gesteld dat de Nederlandse houding t.a.v. de EG welwillend neutraal dient te zijn. Vermoedelijk wordt gedoeld op de plannen van de Europese Commissie t.a.v. de Rijn. Hartogh maakt uit de behandeling in de Commissie voor Internationale Milieuvraagstukken op dat Verkeer en Waterstaat zich negatiever opstelt t.a.v. de voorstellen van de Europese Commissie dan Buza en enkele andere departementen, ofschoon iedereen het erover eens is dat een discussie over de Commissievoorstellen het overleg in de Rijncommissie en Rijnconferentie niet mag vertragen.