Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02593
16-08-1972
Samenvatting
930. Duits voorstel voor milieuconferentie te Bonn.
Italianer meent dat het niet nodig is om uitvoerig in te gaan op de bezwaren tegen deze conferentie. Het zou de eerste keer zijn dat een formele conferentie buiten EEG-verband wordt gehouden over een zaak die in de EEG aan de orde is.
Indien andere politieke overwegingen echter meer gewicht krijgen, ware in ieder geval te streven naar zekere waarborgen ter bescherming van de Europese instellingen. Italianer meent dat dan er enkele voorwaarden moeten worden gesteld, waaronder dat de zaak voortaan in EEG-kader zal worden behandeld en éénmalig moet zijn en gericht moeten zijn op activering van de milieuwerkzaamheden in het kader van de EG.
Thema
Trefwoorden