Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02596
05-10-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1081. Europese milieuconferentie.
De Duitse regering heeft eenzijdig besloten ondanks Nederlandse bezwaren deze conferentie in Bonn te doen plaatsvinden op 30 en 31 oktober a.s. Onder deze omstandigheden zal de ministerraad zich moeten beraden over hoe Nederland ter conferentie zal zijn vertegenwoordigd. Aannemende dat het besluit dat geen bewindsman aanwezig zal zijn, gehandhaafd blijft, zal de Nederlandse delegatie dus onder ambtelijke leiding moeten staan. Hartogh meent dat het niet onlogisch is dat BuZa de algemene leiding krijgt. Mocht het competentieprobleem onoplosbaar zijn, dan is het altijd nog mogelijk om de ambassadeur ter plaatse delegatieleider te maken. Op deze manier kan men ook eventueel het 'mauvais humeur' over het negeren van de Nederlandse wensen inzake de data demonstreren.