Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
491. Ideeƫn van de Europese Commissie m.b.t. het te voeren regionaal beleid in de EG.
De besprekingen over een gemeenschappelijk regionaal beleid zijn begonnen in 1970 n.a.v. het memorandum-Von der Groeben. Een voorlopig eindpunt werd bereikt in 1972 op de top van Parijs, waar het belang van gemeenschappelijk nationaal beleid is benadrukt. Daarnaast is het regionaal beleid ook genoemd in een EMU-resolutie.
De nieuwe Europese Commissie is bij monder van Thomson bezig beleid te ontwikkelen. Nederland zou kunnen stellen dat het veel belang hecht aan de coƶrdinatie van het regionaal beleid in de Gemeenschap. Nederland staat positief tegenover eigen middelen en de vorming van een regionaal fonds. Deze ontwikkeling moet echter wel in de pas lopen met de evolutie van de EMU.
T.a.v. de werking werd in 1972 in de REZ gesteld dat hiervan alleen de zwaarste probleemgebieden zouden mogen profiteren, mits ook de andere lidstaten zich hiertoe zouden beperken. Toen dit niet het geval bleek heeft Nederland gedaan gekregen dat ook het gehele noordelijke stimuleringsgebied als priortiair landbouwgebied werd aangewezen.