Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02606
23-11-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1060. Gesprek met Britse ambassadeur. Regionaal beleid.
Italianer ontving de Britse ambassadeur die kwam praten over het EEG-fonds voor regionale ontwikkeling. Barnes benadrukte het grote politieke en economische belang van het VK om vóór het eind van het jaar tot oprichting van een fonds voor regionale ontwikkeling te komen. Het was nodig om aan te tonen dat de Gemeenschap niet alleen geld kost, maar het VK ook geld kan opleveren.
Italianer benadrukte dat ook in de Nederlandse publieke opinie de laatste tijd enige twijfel bestaat t.a.v. ontwikkelingen in de EEG. Hij noemde de gereserveerde houding van de partners t.a.v. de olieboycot tegenover Nederland. Er bestond voor Nederland geen speciale aanleiding om over te gaan tot de tweede etappe van de EMU en ook geen speciale reden om een kostbaar regionaal beleid te aanvaarden. Bij de beoordeling van de voor het einde van het jaar te nemen beslissingen zal de solidariteit van de negen t.a.v. de olieboycot een rol spelen.
Italianer stelde ook dat Nederland inzake het regionale beleid een concentratie op werkelijke probleemgebieden voorstaat en een beperking van de omvang van het fonds.