Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02607
02-01-1974
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 2 januari 1974.
1. Regionaal beleid/regionaal fonds. Tijdens de Raad van 17/18 dec. is van Duitse zijde een bedrag genoemd van 600 mln RE in drie jaar, te vermeerderen met een bijdrage uit het landbouwfonds van 125 mln RE. De Commissie stelde voor 2,25 mld RE, terwijl het VK door Italië gesteund werd voor een fonds van 3 mld RE in drie jaar.
De CoCo meende dat Nederland zich op de Raadszitting van 7 januari niet te zeer moet exponeren. De omvang van het fonds moet liggen tussen beide uitersten. Nederland heeft tot dusverre getracht door een beperking van de criteria te bereiken dat de gelden uit een relatief beperkt fonds zouden toevloeien naar de gebieden met de grootste problemen. Dit is niet gelukt. Conform het Commissievoorstel zullen ook bedragen toevloeien naar de drie noordelijke provincies, delen van Overijssel en Z-Limburg.
De CoCo wil de vaststelling van het fonds koppelen aan de voortgang t.a.v. de EMU, de gemeenschappelijke aanpak van de energieproblemen en aan de voortgang op het gebied van de vorming van een integraal regionaal beleid.