Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02610
1-3-1965
Actoren
Brief
Samenvatting
Luns aan Van Roijen (ambassadeur te Londen).
Na.v. een brief van Duncan Sandys meent Luns dat de Britse conservatieven op de verkeerde weg zijn, indien zij denken dat de toenadering tussen Engeland en het continent in eerste linie te bereiken is via een gemeenschappelijke defensie. De ervaring met de EDG is dat een Europees defensiestelsel slechts het sluitstuk van een verregaande Europese integratie kan zijn. Onder de huidige omstandigheden kan het propageren van dit denkbeeld slechts leiden tot het versterken van de desintegrerende krachten in de Atlantische wereld. Luns vreest dat aandrang tot deelname een aan gemeenschappelijke defensie in de richting van De Gaulle averechts zou kunnen werken.
De Britten zouden er beter aan kunnen doen om te streven naar deelname aan het Europees politiek overleg.