Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02611
18-05-1973
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
670. Van Lynden biedt een stuk aan over de stand van zaken bij de voorbereiding van het Tweede Rapport van Luxemburg.
Het eerste rapport van Luxemburg voorzag in een nieuw rapport na 2 jaar over de voortgang van de politieke eenwording en een evaluatie van de bereikte resultaten. Het tweede rapport zal worden behandeld in het Comité Politique op 24 en 25 mei, en vervolgens voorgelegd aan de ministeriële zitting van 5 juni te Luxemburg. Het tweede rapport is complementair aan het eerste. Het zal zich beperken tot de samenwerking op het terrein van de buitenlandse politiek en niet ingaan op politieke eenwording. De discussie over de inhoud lijkt zich te concentreren op: 1) onderwerpen van politiek overleg, 2) studies op lange termijn 3) engagements complémentaires, 4) band EPS-EEG, 5) betrekkingen met het Europees parlement.