Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02618
05-04-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
411. Kanttekeningen AP bij rapportage dr. Boon.
Italianer meent dat het probleem van de EPS meeromvattender is dan in enkele kanttekeningen op een Italiaanse uitlating kan worden beschreven. Van Eekelen speelt het verwijt dat het Comité Politique de problemen onvoldoende in hun onderlinge samenhang bestudeert terug naar de ministers die naar zijn mening volstaan met de deelaspecten. Italianer meent of dit niet evenzeer aan de C.P. kan worden gericht.

Marge Van der Stoel: 'Nader overleg lijkt mij op dit moment niet nodig. De lijn is en blijft: zolang over fundamentele vraagstukken (verhouding met VS!) fundamentele meningsverschillen blijven bestaan, is uiterste terughoudendheid t.a.v. EPS-activiteiten van Nederlandse zijde geboden.'
Zie ook