Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02623
14-02-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
29. Europees integratieproces.
Als bijdrage voor de bezinning over de stagnatie in het Europese integratieproces brengt Brinkhorst enkele gedachten naar voren. Om het proces op langere termijn weer op gang te brengen dient een verandering in de gezindheid van de lidstaten op te treden en een bereidheid om de vertrouwensbasis van de Gemeenschap te herstellen. Alle lidstaten dienen op korte termijn te erkennen dat er geen werkelijk alternatief is voor de EG m.b.t. de oplossing van een groot aantal economische en politieke vraagstukken. Een cooling-off periode is nu zeer gewenst gedurende welke alle landen zich kunnen bezinnen op de vraag welke gemeenschappelijke basis er nog bestaat.
Hiertoe is het gewenst dat de Raad een mandaat voor een politieke factfinding aan de Commissie en het presidentschap geeft.

Marge Van der Stoel: "Cooling off" gedachte trekt mij wel aan - hoewel we pas na 4/5 maart het veld duidelijker kunnen overzien. Behalve rondreis zou men ook kunnen denken aan een 'weekend-restreint' met als enig agendapunt: hoe krijgen we het integratieproces weer op gang? De cooling off zal in elk geval voor EPS moeten gelden.