Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake een sociaal actieprogramma van de Europese Commissie.
De Commissie ISEA onderschrijft de hoofddoelstellingen van de Commissie, t.w. 1) verwezenlijking van een volledige en optimale werkgelegenheid, 2) verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 3) toenemende inschakeling van de sociale partners bij de economische en sociale besluitvorming. ISEA meent dat de sociale politiek niet geïsoleerd dient te staan van andere beleidsterreinen zoals industriebeleid en het regionale beleid. Hetzelfde geldt t.a.v. de monetaire eenwording. Met het totstandkomen van een gemeenschappelijke markt en internationalisering van het bedrijfsleven is het noodzakelijk dat er ook een gemeenschappelijk sociaal beleid van de grond komt. Betrokkenheid van sociale partners is onmisbaar.