Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02651
11-10-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 11 okt. 1971.
1. Toetredingsvraagstukken. - Visserij. Deniau heeft nieuwe suggesties uitgewerkt voor het probleem van de toegang tot de visserijzones. Gedurende 10 jaar zouden zowel de oude als de nieuwe lidstaten gerechtigd zijn de eigen visserijzones in het gebied tussen 0 en 6 mijl voor zichzelf te reserveren. Voor gebieden zonder economisch achterland zou de uitzonderingstoestand kunnen worden uitgebreid tot 12 mijl. Na 10 jaar zou voor deze gebieden nog slechts door economische en sociale maatregelen steun aan de kustvisserij kunnen worden verleend. Bij de beoordeling van de voorstellen werd kritiek geleverd op de onduidelijkheid van het criterium 'zonder economisch achterland' en op de onwenselijkheid van een blijvende uitzondering van de territoriale wateren.
- Noorse landbouw. Volgens de Commissie zou kunnen worden begonnen met handhaving van de status quo voor twee jaar. Nadien zouden de bestaande Noorse steunregelingen voor de landbouw veranderd moeten worden in bijzondere maatregelen, die aansluiten bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Noorwegen zou de bestaande marktordeningen dienen toe te passen, maar zou ook gemachtigd kunnen worden om bepaalde inkomenstoeslagen te verlenen. De CoCo meent dat deze aanpak tot een bevredigend resultaat kan leiden.
- Steunmaatregelen Ierland. De Commissie is bereid ter stimulering van de industriële ontwikkeling het land, m.u.v. de regio Dublin, aan te merken als perifeer gebied. De CoCo kan hiermee instemmen.
- Ierse taal. De CoCo stemde in met de suggestie om de verdragen ook in het Iers op te stellen en als autenthiek te beschouwen.
Voorts werd gesproken over : relatie met EVA-neutralen, associatie met Algerije,