Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02652
04-11-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 4 nov. 1971.
De CoCo besprak de a.s. bijeenkomst van de ministers van Onderwijs op 16/11. W.b. de onderlinge erkenning van diploma's ging de CoCo ermee akkoord dat de ministers die vanuit een algemeen oogpunt zullen bezien, waarbij Nederland zich kan aansluiten bij het Duitse streven om te komen tot een globale erkenning van diploma's. Als eerste stap kan worden ingestemd met de oprichting van een Conseil d'éducation supérieure. Verdere besluitvorming is ook mogelijk t.a.v. een Europese universiteit.
T.a.v. onderwerpen zoals samenwerking op onderwijsgebied en oprichting van een Europees centrum voor onderwijsontwikkeling stelde de CoCo de vraag in hoeverre niet-verdragsonderwerpen dienen te worden ingebracht in de EG.
- T.a.v. de vraag of Mauritius partij kan zijn in de tweede Yaoundé-conventie was de CoCo positief.
- Verder werd o.m. gesproken over het onderhandelingsmandaat voor de EVA-neutralen.